About Me

Fruits Basket - Yuki
Lucky Star - Miyuki
Cardcaptor Sakura - Sakura (school uniform)
Naruto - Sasuke
Naruto - Gaara
Prince of Tennis - Tezuka