Sakura Shinguji
Sakura Taisen / Sakura Wars

Cosplayer: Ichigo-Chan

Variant: Kimono

Status: Complete

Condition: Not Set

AmeCon 2007


CrystalNeko avatar

CrystalNeko - 14th November 2007
Eeep! Sakura Wars! =D I love Sakura's kimono! X3 And from your avi it looks REALLY awesome! =D

Ichigo-Chan avatar

Ichigo-Chan - 6th December 2007
Thanks for your comment

I finally managed to upload some photos XD!

Captain_Marvelous avatar

Captain_Marvelous - 9th December 2011
How did I not see this! you look simply beautiful! glad someone else likes Sakura Taisen XD