Fujiwara no Sai
Hikaru no Go

Cosplayer: Serse

Status: Complete

Condition: Not Set

AmeCon 2007