Mistress_9
 

Braixen (Humanized/gijinka) - Pokemon

Status :Complete
Worn At :None


Photos

Braixen

Braixen

Braixen

Braixen

Braixen

 


Comments

SilentDragonfly posted on 7 December, 2013 - 23:26
I love this take on Braixen! =3

Mistress_9 posted on 10 December, 2013 - 22:39
Well thank you! <3

Cavahn posted on 14 December, 2013 - 08:31
This is so gosh darn adorable!!!