street-angel
 


Costume :Shintaro Midorimo
Variant :Shutoku
Source :Kuroko no Basuke
Progress :Complete
Worn At :None


Costume Photos

Midorima

Midorima

Midorima

Midorima

Midorima

Midorima

Midorima

 


Comments

No comments received.