Elesa
Pokémon Black & White

Cosplayer: Akou

Status: In Progress

Condition: Not Set