Shintaro Midorima
Kuroko no Basket

Cosplayer: Cathe

Variant: Shutoku

Status: In Progress

Condition: Not Set

AyaCon 2013