Obito Uchiha
Naruto: Kakashi Gaiden

Cosplayer: ShadowFang

Status: Complete

Condition: Not Set

AmeCon 2008