Cain Aeonsword
 

Kurosaki Ichigo (bankai 2 (new bankai)) - Bleach

Status :Complete
Worn At :None


Photos

Ichigo New Bankai Reference

Kurosaki Ichigo New Bankai

Kurosaki Ichigo New Bankai

Kurosaki Ichigo New Bankai

Kurosaki Ichigo New Bankai

Kurosaki Ichigo New Bankai

Kurosaki Ichigo New Bankai

Kurosaki Ichigo New Bankai

Kurosaki Ichigo New Bankai

Kurosaki Ichigo New Bankai

 


Comments

No comments received.