Toshiro Hijikata (Shinsengumi uniform) - GintamaPhotos

 


Information

Hijikata's Shinsengumi uniform.

Comments

No comments received.