Sakura Haruno
Naruto Shippuuden

Cosplayer: Yasmia

Complete