XBlack-MistX
 

Soi Fon (Soi Fon Shikai) - Bleach

Status :Planned
Worn At :Kitacon III (2011)


Photos

 


Information

Soi Fon with Shikai Suzumebachi x

Comments

No comments received.