Complete Costumes

kakashi (jitsu kakashi)
Naruto [Yes, another one]
iruka (sexy no jutsu)
Naruto
itachi (in a suit )
Naruto
vexen
kingdom hearts
naruto (kyuubi naruto)
Naruto [Yes, another one]
kakashi (sexy no jutsu)
Naruto
ren
elemental gelade
chrono (xmas version my own)
Chrono Crusade
naruto (sexy no jutsu)
Naruto [Yes, another one]
kakashi (kakashi as a SNJ bunny (version 2 ))
Naruto
gaara (S.N.J)
Naruto
misa
Death Note
nine tailed fox (possible SNJ version)
Naruto
kakshi (SNJ anbu kakshi (bunny style) version 1)
Naruto

In Progress Costumes

No costumes found

Planned Costumes

kakashi (ball dress )
Naruto