Complete Costumes

Kakashi and Iruka ((group)(pairing))
Naruto
Kakashi and Yamato (Group)
Naruto Shippuuden
Kakashi Hatake (Anbu)
Naruto
Yamato Tenzo
Naruto Shippuuden
Kakashi Hatake (Young (Gaiden))
Naruto Shippuuden
Kakashi Hatake
Naruto Shippuuden

In Progress Costumes

Kakashi Hatake (Casual)
Naruto
Orochimaru (Neko)
Naruto

Planned Costumes

Kotetsu
Naruto
Izumo
Naruto