Yu Narukami
Persona 4 (PS2)
Kazuto "Kirito" Kirigaya (Black Swordsman)
Sword Art Online
No costumes found
No costumes found