Album TitleLacus, Kira & Athrun (Gundam Seed)
Album TypePhoto Shoot
PhotographerRedkun
DescriptionUniversity of Leicester - AmeCon 2007
Tohru-chan as Lacus Clyne
Vorlon as Kira Yamato
nekomata as Athrun Zala

 

Gundam_Seed_Shoot-01s

(0 comments)

 

Gundam_Seed_Shoot-02s

(0 comments)

 

Gundam_Seed_Shoot-03s

(0 comments)

 

Gundam_Seed_Shoot-04s

(0 comments)

 

Gundam_Seed_Shoot-05s

(0 comments)

 

Gundam_Seed_Shoot-06s

(0 comments)

 

Gundam_Seed_Shoot-07s

(0 comments)

 

Gundam_Seed_Shoot-08s

(0 comments)

 

Gundam_Seed_Shoot-09s

(0 comments)

 

Gundam_Seed_Shoot-10s

(0 comments)

 

Gundam_Seed_Shoot-11s

(0 comments)

 

Gundam_Seed_Shoot-12s

(0 comments)

 

Gundam_Seed_Shoot-13s

(0 comments)

 

Gundam_Seed_Shoot-14s

(0 comments)

 

Gundam_Seed_Shoot-15s

(0 comments)

 

Gundam_Seed_Shoot-16s

(0 comments)

 

Gundam_Seed_Shoot-17s

(0 comments)

 

Gundam_Seed_Shoot-18s

(0 comments)

 

Gundam_Seed_Shoot-19s

(0 comments)

 

Gundam_Seed_Shoot-20s

(0 comments)

 

Gundam_Seed_Shoot-21s

(0 comments)

 

<< Back to Albums