Album TitleL, Misa & Mello (Death Note)
Album TypePhoto Shoot
PhotographerRedkun
DescriptionUniversity of Leicester - AmeCon 2007
Tsuchinoko as L & Mello
Strawberry as Misa Amane

 

Photoshoot_DeathNote_01

(0 comments)

 

Photoshoot_DeathNote_02

(0 comments)

 

Photoshoot_DeathNote_03

(0 comments)

 

Photoshoot_DeathNote_04

(0 comments)

 

Photoshoot_DeathNote_05

(0 comments)

 

Photoshoot_DeathNote_06

(0 comments)

 

Photoshoot_DeathNote_07

(0 comments)

 

Photoshoot_DeathNote_08

(0 comments)

 

Photoshoot_DeathNote_09

(0 comments)

 

Photoshoot_DeathNote_10

(0 comments)

 

Photoshoot_DeathNote_11

(0 comments)

 

Photoshoot_DeathNote_12

(0 comments)

 

Photoshoot_DeathNote_13

(0 comments)

 

Photoshoot_DeathNote_14

(0 comments)

 

Photoshoot_DeathNote_15

(0 comments)

 

Photoshoot_DeathNote_16

(0 comments)

 

Photoshoot_DeathNote_17

(0 comments)

 

Photoshoot_DeathNote_18

(0 comments)

 

Photoshoot_DeathNote_19

(0 comments)

 

Photoshoot_DeathNote_20

(0 comments)

 

Photoshoot_DeathNote_21

(0 comments)

 

<< Back to Albums