Album TitleBlack Lady & Suiseiseki
Album TypePhoto Shoot
PhotographerRedkun
DescriptionMinxie as Black Lady (Sailor Moon)
Fruitbat as Suiseiseki (Rozen Maiden)
Minamicon 14

 

Suiseiseki_BlackLady_01

(0 comments)

 

Suiseiseki_BlackLady_02

(0 comments)

 

Suiseiseki_BlackLady_03

(0 comments)

 

Suiseiseki_BlackLady_04

(0 comments)

 

Suiseiseki_BlackLady_05

(0 comments)

 

Suiseiseki_BlackLady_06

(0 comments)

 

Suiseiseki_BlackLady_07

(0 comments)

 

Suiseiseki_BlackLady_08

(0 comments)

 

Suiseiseki_BlackLady_09

(0 comments)

 

Suiseiseki_BlackLady_10

(0 comments)

 

Suiseiseki_BlackLady_11

(0 comments)

 

Suiseiseki_BlackLady_12

(0 comments)

 

Suiseiseki_BlackLady_13

(0 comments)

 

Suiseiseki_BlackLady_14

(0 comments)

 

Suiseiseki_BlackLady_15

(0 comments)

 

Suiseiseki_BlackLady_16

(0 comments)

 

Suiseiseki_BlackLady_17

(0 comments)

 

Suiseiseki_BlackLady_18

(0 comments)

 

Suiseiseki_BlackLady_19

(0 comments)

 

Suiseiseki_BlackLady_20

(0 comments)

 

<< Back to Albums