Konan
Naruto

Cosplayer: Kurisutaru Kitsune

Variant: Akatsuki Version

Status: Complete

Condition: Not Set