Chocolate-Revel
 


Costume :Kuroko
Source :Kuroko no Basuke / Kuroko no Basket
Progress :Planned
Worn At :None


Costume Photos

Kuroko 3

Kuroko 2

Kuroko

 


Comments

No comments received.