Tomura Shigaraki
Boku no Hero Academia

Cosplayer: 1000014

Status: Complete

Condition: Not Set