Ryo Hazuki
Shenmue

Cosplayer: bushido986

Status: Complete

Condition: Not Set