kakashi_is_cute
 

Complete Costumes

0
kakashi (jitsu kakashi)
Naruto [Yes, another one]
0
iruka (sexy no jutsu)
Naruto
0
itachi (in a suit )
Naruto
2
vexen
kingdom hearts
2
naruto (kyuubi naruto)
Naruto [Yes, another one]
0
kakashi (sexy no jutsu)
Naruto
0
ren
elemental gelade
0
chrono (xmas version my own)
Chrono Crusade
0
naruto (sexy no jutsu)
Naruto [Yes, another one]
1
kakashi (kakashi as a SNJ bunny (version 2 ))
Naruto
1
gaara (S.N.J)
Naruto
2
misa
Death Note
2
nine tailed fox (possible SNJ version)
Naruto
8
kakshi (SNJ anbu kakshi (bunny style) version 1)
Naruto

In Progress Costumes

No costumes found

Planned Costumes

0
kakashi (ball dress )
Naruto