Serse
 

Complete Costumes

1
0
Fujiwara no Sai
Hikaru no Go
1
Jaibo
Litchi Hikari Club
0
Akazukin
Tokyo Akazukin
0
Fran Madaraki
Franken Fran
0
Mai
Mai-chan's Daily Life
0
Myobi
Alichino

In Progress Costumes

0
Sohki
Genju no Seiza

Planned Costumes

0
Lucrezia Borgia
Cantarella
0
Litchi the Elegant Machine
Litchi Hikari Club