Kurenai Tenka
 

Complete Costumes

3
Roberta
Black Lagoon
17
Setsuka (Player 2 Costume (Victorian Themed))
Soul Calibur IV
0
Hachi
NANA
4
Mikoto
Princess Princess
0
Camus
Meine Liebe
0
Subaru (Vampire Subaru (pre-OVA release))
Tsubasa
2
Subaru (OVA 1 (Black and Red))
Tokyo Babylon
0
Hisoka
Yami no matsuei

In Progress Costumes

No costumes found

Planned Costumes

No costumes found